Commissioned

assignment01Ik ben een schilder die meestal zijn inspiratie uit zichzelf haalt maar soms ben ik over te halen tot een opdracht.

Deze opdrachten moeten dan wel direct te maken hebben met mijn belevingswereld. Ik verwacht van de klant een open blik omdat ik de werkelijkheid vaak geweld aan doe.

Een goed voorbeeld hiervan ik het schilderij ‘kruispunt’ waar ik de omgeving het huis laat overwoekeren. Hier komt de strijd van de ‘natuur’ tegen de ‘beschaving’ welk thema een grote rol speelt in mijn werk goed tot uiting.

assignment02Heel soms laat ik mij zelfs overhalen tot het schilderen van een figuur zoals goed te zien is in het drieluik Verleden – Heden – Toekomst.

Het maken van een beeld (kariatide) voor een pand in Amsterdam was een uitdaging die ik graag aan ging en waar ik een ander creatieve kant van mijzelf ontdekte.

Het spreekt voor zich dat de relatie tot de natuur en/of het verleden een rol speelt bij het accepteren van een opdracht een goed voorbeeld hiervan ‘Stadhouderskade’.


132-3274_img-correctieI am a painter who prefers to use solely his own inspiration when creating a work. Nevertheless, sometimes I can be persuaded to make an assigned painting.

These assignments, however, have to be compatible to my own creative views and imaginary world. I expect my client to have an open mind because I tend to harnass reality.
An example is the painting ‘KRUISPUNT’.

On a rare occasion I can be talked into painting figures as shown in ‘VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST’.

Making the sculpture ‘KARIATIDE’ for a building in Amsterdam was a challenge I was eager to take on; it allowed for me to explore a different part of my creativity.

The same building was also the starting point for the painting ‘STADHOUDERSKADE’.

assignment03