Self portraits

Al van jongs af aan beeld ik mijzelf af in mijn schilderijen. Hoewel al mijn schilderijen een afspiegeling van mijzelf zijn ligt er in deze schilderijen nog een meer persoonlijke noot.

Ik beeld mezelf af in diverse situaties waarin voor de goede beschouwer meer kenbaar word over mijn aard en instelling. Zo heb ik mijzelf in het schilderij ‘De verstarde blik’ afgebeeld in een houding en situatie die symboliseert hoe in mezelf gekeerd en gefixeerd op mijn eigen werk ik soms moet zijn om de ideeën en beelden tot vorm te laten komen.

Selfportrait05In het schilderij ‘De Trap’ bijvoorbeeld plaats ik mijzelf boven aan een trap die halverwege fictief blijkt te zijn. Deze trap staat voor de valkuilen die ik soms in mezelf ervaar. Zo plaats ik mijzelf in het schilderij ‘Levenslijn’ op een wel zeer moeilijke positie die staat voor de moeilijke weg die wij allen moeten gaan om tot een evenwichtig bestaan te komen .

Een dagelijks beeld vormt het schilderij ‘Lekke Band’ welk verwijst naar een van mijn hobby’s fietsen. Natuurlijk vind ik het gewoon ook heel leuk om mijzelf zo nu en dan in portretten af te beelden. De veranderingen fascineren altijd. Tussen het eerste en laatste portret ligt een wereld van ontwikkeling en groei waar ik met veel plezier op terug kijk.


Ever since I was a young boy I have been portraying myself in my work. Although all my paintings are a reflection of my identity, an actual representation of myself contains an even more personal note: for those who look closely they reveal insights in my nature and attitude.

Selfportrait11In the painting ‘De Verstarde Blik’ I have symbolized the introversy and personal fixation that I need in order to translate my ideas to solid form.

In ‘De Trap’ I picture myself standing on the top of a staircase that seizes to exist, the stairs are a metaphor for mindtraps that I apply to myself, both in my work and my personal life. In the painting ‘Levenslijn’ I place myself in a very akward position, symbolising the balancing we have to do and the choices we have to make in order to lead us to a grounded existence.

An everyday image is ‘Lekke Band’ where I depict myself doing what I love: cycling. Although most selfportraits have a deeper meaning to them and reveal something about my creative process and character, ofcourse it is also fun for me to make an appearance in my own work. Between the first and last selfportrait is a world of personal development and growth that I look back at with a great deal of pleasure. It is nice for me to see the changes, not only in my style and technique, but also on a personal level.