Technique

Ik gebruik de zogenaamde gelaagde techniek, dit houdt in dat elke schilderij uit drie of vier lagen olieverf is opgebouwd. Door de dunne verflagen blijven deze enigszins transparant waardoor de lagen elkaar ondersteunen. Door deze techniek bereik ik mijn einddoel ‘een helder schilderij’. Ik werk veel op portret linnen maar gebruik ook paneel als drager.

Duizenden kleine tekeningen beelden mijn ideeënwereld uit. Die schetsjes (fase 1) zijn heel gedetailleerd; klein maar heel sterk.
De spannendste wil ik schilderen. De sfeer van de kleine schetsjes moet ik uitvoeren zonder de essentie te verliezen.
Vandaar uit volgt een uitvergroting op het gewenste formaat eventueel gevolgd door een perspectief tekening (fase 2).

Is dat gelukt dan breng ik de vergrote schets over op het doek door de achterkant van de schets in te smeren met sterk verdunde olieverf (fase 3), liefst in een bruinrode okerkleur. Het nog natte papier zet ik vervolgens vast op het kant en klare doek en met een scherp potlood trek ik de tekening na. Ik druk de tekening als het ware door net als bij carbonpapier. Op het doek verschijnen dan tere rode lijntjes die mijn uitgangspunt vormen.

De lijntjes vormen de basis voor de eerste laag (fase 4), een onderschildering.  Met verdunde verf worden de lichte en donkere gedeelten ingevuld zodat het beeld ontstaat dat ik voor ogen heb.

Bij elke volgende laag (fase 5) worden de kleuren intenser en de details verder uitgewerkt, ook de licht/donker werking worden in deze lagen aangescherpt. Belangrijk is dat mijn einddoel, een helder schilderij (fase 6), wordt bereikt.


I use the so called layered technique, which means that each painting is built up out three or four separate layers of oil paint. Because the thin layers remain somewhat transparent, they support and complement each other and through this technique I achieve my goal of ‘lucid painting’. Most of my work is made on linnen and some on wooden board.

Thousands of small drawings represent and illustrate my creative ideas. These sketches (phase 1) are very detailed; small but strong. The ones that appeal the most to me are recreated in a painting; here it is crucial not to loose the mood and essence of the smaller original. Sometimes I make a perspectival drawing (phase 2) in the size of the frame I choose before I start the actual painting.If all of this works out, I take the sketch and place it over the linnen, with thin oil paint (phase 3) preferably in ochre colour. I transfer the drawing to the linnen where it appears as small dark brown lines.

These lines form the base for the first layer of paint (phase 4). With thinned paint the darker and lighter areas of the canvas are mapped out so I get a clear picture how the painting process will develop. With each following layer (phase 5) the colours grow more intense and details are added. Important is that my final goal, a lucid painting (phase 6), is achieved with the final layer I apply.