Informatie

Contact

Ben je geïnteresseerd in het werk van Hans Deuss en/of heb je vragen en wil jij de schilderijen in zijn atelier in Amsterdam komen bekijken neem dan contact op via e-mail hansdeuss@gmail.com of telefonisch op nummer 020-6831142.

Auteursrecht

Voor de afbeeldingen van de kunstwerken gemaakt door Hans Deuss is het auteursrecht van toepassing. Onder geen beding is het auteursrecht overdraagbaar aan derde partijen.

Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvoudiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende, is een misdrijf.